รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
หมู่ที่ 3   ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055451275
Email : prakit.prakit1969@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :