ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
หมู่ที่ 3   ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055451275
Email : prakit.prakit1969@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน