ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 451275
Email : wdshj.school@gmail.comhttps://www.facebook.com/wdshj/