หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.62 KB
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.56 KB
ว 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
ว 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะราย
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.83 KB
ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.43 KB
ว 11 หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB
ว 16 สอบกรณีพิเศษ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
ว 627 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพฐ.พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB