การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บันทึกข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 773.8 KB