เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.7 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงค์ภาษาไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.3 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.02 KB