การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 864.2 KB
Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.3 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.7 KB