ข่าวประกาศโรงเรียน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) (อ่าน 3592) 17 ก.ย. 63
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3100) 17 ก.ย. 63